DAKRENOVATIE

DAKGOOTPREVENTIE

DAKRENOVATIE

DAKGOOTPREVENTIE

blank

Goo(d)t to go

Dakgootpreventie is een eenvoudig, maar superslim concept. Met een aluminium rooster over uw dakgoot voorkomt u verstoppingen van de hemelwaterafvoer door bijvoorbeeld bladeren, takken, mos of sneeuwophoping.

In schone dakgoten zonder bladeren en ander vuil is de waterafvoer optimaal, wat lekkages voorkomt. U hoeft niet meer periodiek zelf de trap op om uw dakgoten vrij te maken van bladeren en voorkomt kosten van onderhoud aan uw goten. Ons dakgootrooster zorgt bovendien voor minder schadelijke invloeden van UV-straling op de dakgoot en voorkomt aantasting door zuren afkomstig van rottende bladeren of uitwerpselen van vogels.

Een verstopte hemelwaterafvoer of dakgoot door bladeren, takjes en mos behoort tot het verleden bij toepassing van ons dakgootrooster. Bladeren blijven op het geperforeerde rooster liggen en waaien in een droge periode weer van het rooster af.

Woont u in een gesloten bebouwing en overweegt u dakgootroosters te laten plaatsen maar uw buren doen niet mee? Geen probleem. We installeren de dakgootroosters tot op de scheidingslijn en plaatsen op de uiteinden geperforeerde kopschotten.

Solarpreventie

Vogels onder uw zonnepanelen? Ons solarprofiel beschermt uw dak en zonnepanelen tegen overlast van vogels (nesten en uitwerpselen). Ons solarprofiel zorgt voor een optimale ventilatie onder uw zonnepanelen en garandeert u een optimaal rendement.


Vogels nestelen graag onder zonnepanelen en daarbij slepen ze grote hoeveelheden takken en andere materialen voor hun nesten aan. Dit bemoeilijkt de natuurlijke ventilatie onder uw zonnepanelen, waardoor uw rendement aanzienlijk verlaagt en de kans op brandgevaar verhoogt.

Ons solarprofiel wordt aan de zijkant van uw zonnepanelen bevestigd en sluit aan op uw dakpannen. Onze solarprofielen bieden gegarandeerd een optimale bescherming tegen vogels, waarbij de ventilatie onder uw zonnepanelen gewaarborgd blijft. Ook doorgebeten kabels door steenmarters behoort definitief tot het verleden.

Plaagdierpreventie

Marters, vogels en ratten kunnen door te wroeten en te knagen enorme schade aanrichten aan uw woning. Naast de schade die ze aanrichten, laten zij ook hun urine en ontlasting achter. Het lawaai van deze plaagdieren kan zorgen voor stress en slapeloze nachten. Eenmaal binnen in huis zijn plaagdieren moeilijk te bestrijden. Door het plaatsen van onze plaagdierpreventie voorkomt u dat deze dieren nog in uw woning binnen kunnen.

Wilt u geen overlast van vogels of steenmarters? Ons plaagdierprofiel plaatsen wij ter hoogte van de dakgoot. De ventilatie blijft gewaarborgd en plaagdieren kunnen uw woning niet meer binnendringen. Gegarandeerd!

Ons plaagdierprofiel in combinatie met onze dakgootroosters is een unieke, innovatieve oplossing. Deze combinatie zorgt voor een bladvrije goot, voorkomt dat vogels nesten bouwen in uw goot en u geen last krijgt van plaagdieren onder uw dak. Indien ons plaagdierprofiel de ruimte tussen de dakgoot en de onderste panlat niet volledig afdicht, plaatsen wij een groot marterprofiel. Dit is een dikke aluminium ‘kam’ die de kromming van de dakpannen volgt en deze ruimte volledig afsluit.