COATING

BRANDVERTRAGEND

COATING

BRANDVERTRAGEND

blank

Neem het zekere voor het onzekere

Tegenwoordig worden brandwerende coatings veel gebruikt op de draagconstructies van gebouwen. Bij brand verliest de draagconstructie namelijk al snel z’n sterkte door alle hitte die vrijkomt. De toppers bij Panman dak en gevel werken volgens de laatste normen, en helpen u graag uw constructie te beschermen.

Een essentiële stap in de bouw is het beschermen van de constructie. Om weerstand te kunnen bieden aan alle elementen – van ondergronds water tot regen, tot de onverwachte dreiging van brand of de geleidelijke impact van corrosie.

 

Om de stalen hoofddraagconstructie van een gebouw te beschermen tegen de gevolgen van brand moet deze brandvertragend behandeld worden. Deze bescherming kan worden uitgevoerd door middel van een op schuimende brandvertragende coating. Op die manier kan het gebouw in geval van brand veilig geëvacueerd worden zonder gevaar van instorting. De benodigde laagdikte aan brandvertragend coating hangt af van het soort profiel van het staaldeel, de belasting graad van de constructie ter plekke en de door de wetgever gestelde eis voor het gebouw (bijvoorbeeld 30, 60, 90, of 120 minuten brandwerendheid. Dit kan per verdieping variëren).

Werkwijze:

Het opschuimen van de coating is een ingewikkeld proces waarbij diverse functionele vulstoffen onder invloed van warmte met elkaar reageren zodat de “verflaag” van 0,2 tot 2 mm zichzelf opblaast tot een centimeters dikke schuimlaag. De isolerende werking van dit schuim houdt het staal geruime tijd beneden de kritieke temperatuur waarbij het zou bezwijken. Deze temperaturen variëren van 400 tot 700°C, terwijl de coating vanaf 250°C staaltemperatuur begint te werken.

Bij ieder project gaan wij eerst de situatie goed bekijken, we zoeken een goede locatie om vanuit daar aan het werk te gaan. Elk project is anders. Ook al is dit in omvang of de te behandelende ondergrond, ieder project vergt een andere aanpak.
Wij beginnen met het afplakken van het niet te behandelende ondergrond denk hierbij aan muren, vloeren en eventueel andere inventaris.
vervolgens beginnen wij met het aanbrengen van de primer (dit is de basis laag). Dan beginnen wij met het aanbrengen van de brandvertragende coating. Afhankelijk van het te behandelende project brengen wij een bepaalde laag dikte aan (bv bij meerdere verdiepingen is een dikkere laag vereist).

 

Wilt u nog een top coat erover om het netjes aftewerken?

Geen probleem de brandwerende coating waarmee wij spuiten voldoet aan alle moderne brandbeveiligingseisen. En komt ook zeker niet te kort aan uitstraling. Dit doordat de coating die wij gebruiken nauwelijks te onderscheiden is van de normale verf-en conserveringssystemen.

Voordelen

  • Snel resultaat
  • Brandvertragend (tot wel 120 minuten)
  • Waterdicht
  • Corrosie bestendig
  • Op meerdere ondergronden toepasbaar

Toepasbaarheid

Staal

In tegenstelling tot houten constructies, brandt staal niet. Een effectieve brandbescherming is hier wel van cruciaal belang. Bij blootstelling aan extreme hitte verliest staal de draagkracht en wordt de constructie instabiel. Dit kan leiden tot instortingsgevaar. 

De coatings verlengen de brandwerendheid van stalen constructiedelen tot 120 minuten. Bij onbeschermd materiaal is dit slechts enkele minuten. Een laagdikte van enkele millimeters is voldoende om dit te bereiken. 

Hout

Hout is een natuurlijk bouwmateriaal en wordt veel gebruikt in de bouwwereld. Hout is zeer ontvlambaar en vereist effectieve beschermingsmiddelen, vooral bij gebruik in openbare gebouwen.  brandwerende systemen kunnen ontsteking aan het oppervlak en de verspreiding van vlammen tegengaan of vertragen. Deze duurzame brandwerende coatings combineren de hoogste bescherming met ethische voordelen. De coating is zo dun dat het de natuurlijke schoonheid van het hout niet aantast.

Beton

Beton hoort tot de A-klasse bouwmaterialen. Net als staal brandt beton niet. De hoge warmteafgifte bij brand leidt tot een vermindering van sterkte en stijfheid van het beton. Dit kan leiden tot het explosief afspatten van beton of tot het instorten van de gehele constructie.